Om Alsters Herrgård

Hem / Om Alsters Herrgård

cropped-ah34.jpg

Alsters herrgård fick sitt nuvarande utseende under första hälften av 1800-talet men dess historia sträcker sig ända till slutet av 1300-talet. Första gången Alsters herrgård nämns är så tidigt som år 1397, då det fanns en kvarnrörelse vid Alsterälven.

På 1500-talet ägdes gården under kortare tider av Gustav Vasa och Hertig Karl, Karlstads grundare. Det är först vid slutet av 1600-talet som det finns en beskrivning över gårdens utseende. Huvudbyggnaden var i sten och låg på den plats där Östra Flygeln ligger idag. Det fanns även då två flygelbyggnader. På 1760-talet eldhärjades gården och år 1772 byggdes den upp på nuvarande plats, denna gång i trä och endast i ett plan.

År 1787 påbyggdes huvudbyggnaden med en andra våning. I början av 1800-talet var huvudbyggnaden rödmålad och taket var av skiffer. Förändringen blev stor när brukspatron och köpman Jan Fröding, Gustaf Frödings farfar, köpte Alsters herrgård år 1837. Han lät renovera hela huset år 1839 efter ritningar av Stockholmsarkitekten J.F. Åbom som även är känd från Berns Salonger och Södra Teatern i Stockholm. Herrgården renoverades nu i nyklassicistisk stil. Kvar från denna tid är idag tapeterna i salongen och några kakelugnar.

Östra och Västra Flygeln är från slutet av 1700-talet. När Jan Fröding ägde Alsters herrgård inredde han sitt brukskontor i Västra Flygeln. Östra Flygeln blev hem för den nygifte sonen Ferdinand och hans hustru Emilia, Gustaf Frödings föräldrar. År 1866 gick Alsters herrgård ur familjen Frödings händer och gården drevs av olika ägare fram till år 1928 då överläkaren vid Centrallasarettet i Karlstad, Per Clarholm köpte den. Vid sin död år 1942 donerade han herrgården till Värmlands läns landsting som drev Alsters Herrgård som konvalescenthem fram till år 1970. Alsters herrgård är sedan år 1968 byggnadsminne, och för att ge byggnaden en meningsfull funktion sedan sjukhemmet flyttats, beslöt man att inreda den till minnesgård över Gustaf Fröding som öppnades för allmänheten 1976.

Alsters herrgård är mest känt som diktaren Gustaf Frödings födelsehem. Den kände och folkkäre skalden föddes här år 1860 och har tillägnats en utställning på övre plan i huvudbyggnaden. Herrgården ägs sedan år 2003 av Karlstads kommun och drivs av kultur- och fritidsförvaltningen.